Vila en del av jobbet

2007-02-14

På ventilationsföretaget Fresh i småländska Gemla får personalen lära sig att vila på jobbet. - Hjärnan får en kick om den får chans att återhämta sig, säger Mats Birgersson, styrelseordförande i Fresh.

Han anser att i dagens arbetsliv har man glömt bort att människor har hjärnor.

- Slaveriet är inte avskaffat. Förr fick du ett piskrapp som kändes direkt. I dag bryts människor ner av psykisk påfrestning. Du ska vara på topp åtta timmar i sträck, säger han.

Vi sitter i personalrummet, högst upp i den gamla fabriksbyggnaden från 1800-talet. Här var tidigare pappersbruk. Ån brusar utanför och från den hämtade bruket sin energi. Det var också från naturen Mats Birgersson fick sin energi när han 1994-96 genomförde uppdraget att rädda företaget undan konkurs.

- Det var tufft. Människor är inte snälla under förändringsarbete.

Mats Birgersson funderade. Hur orkade hans far? Företagaren som hade sju anställda och arbetade från sex på morgonen till sex på kvällen, och dessutom hade politiska uppdrag.

- Jo, han sov ett par gånger om dagen. Jag började jogga i skogen och lärde mig att hjärnan måste laddas.

Han organiserade om arbetet i självstyrande team och införde fria raster. Medarbetarna vet själva bäst när de behöver vila. Gemensam promenad en gång i veckan på arbetstid. Tio minuter pausgympa varje dag och fri massage. Och kanske märkligast av allt: gratis familjerådgivning. Företaget har tecknat avtal med "Levande familjer".

Arbetsgivare brukar säga att när medarbetare har privata problem, så är det inte "deras bord". Mats Birgersson tänker tvärtom.

- Människor i dag är så pressade i privatlivet. Kan jag hjälpa dem med det, så blir de mer harmoniska och fungerar bättre på jobbet.

Men vad kostar inte allt detta?

- Det är aldrig en kostnad att satsa på personalen. Det är en inves­tering. Normalt utnyttjas inte mer än 50 procent av människors kapacitet. Det kan jag säga eftersom vi här höjt den med 50 procent.

Antalet anställda har mer än fördubblats sedan krisåret 1994. Från 30 till 65. Sjukfrånvaron är nere i 2 procent, mot 8-10 för branschen. Och leveransförseningarna ligger på promillenivå.

- Resultatet blir bara bättre och bättre, konstaterar Mats Birgersson.

Som kronan på verket finns sedan ett år tillbaka även två rum, där de anställda kan gå in och vila hjärnan, få "hjärnsläpp".

- Polletten ramlade ner när Monica ringde och berättade att hon utvecklat ett kreativt rum, säger han.

Monica Rogstadius har som copywriter på reklambyrå arbetat många år i en bransch präglad av stark stress. Ett gränslöst arbete med stora krav på kreativitet och få lediga kvällar. En novemberdag i Göteborg frågade hon sig: Varför ser alla så håglösa ut? Hon började läsa på om hjärnan, ljusbrist och stress. Kontaktade en rad forskare och experter inom dessa områden samt inom arkitektur, ljud, färg, form och rehabiliteringsträdgårdar. Resultatet blev Albarum, rum för återhämtning.

- Du ska inte behöva gå på toaletten för att få vara ifred, säger Monica Rogstadius.

Jag går in i Albarummet, sjunker ner i stolen med den varma fårfällen. Ljuset är inställt på ljusterapi. Fågelkvitter. En bäck brusar och är det inte ett bi som surrar till? Min blick vandrar mellan björkstam­mar­na på draperiet som omsluter mig. Jag känner lugnet komma.

Det andra rummet är också vitt. Alba betyder vit. Här har jag direkt­kontakt med naturen genom den stora glasväggen ut mot ån och skogen. Jag sätter mig i gungan, låter mig vaggas till ro.

Stressforskaren och hjärtläkaren Peter Währborg är en av dem som fungerat som bollplank.

- Nästan alla företag effektiviserar produktionen. Men hur ska man effektivisera återhämtningen? Alba-rum är ett spännande steg i rätt riktning.

- Förr slets muskler, i dag slits psyket. Men stressjukdomar har inte varit en folksjukdom förut och vi vet ännu för lite om hjärnan. Men det verkar rimligt att vi måste lämna utrymme för mental återhämtning under dagen, säger Peter Währborg.

De anställda på Fresh får utnyttja rummen för 20-30 minuterspass på arbetstid. Ett tiotal började, men nu lockar det fler. Friskvårdsansvariga Lotta Strid säger att det kan vara ett stort steg för en del att sätta sig där i ensamhet. Men föreläsningar om stress och behovet av

vila har hjälpt till att förändra inställningen.

Friskvårdsgruppen resonerar som styrelseordföranden Mats Birgersson: Medarbetarna måste lära sig att vila. Tio minuters pausgympa byts nu ut mot Qi Gong två gånger i veckan. Över 40 personer har anmält sig.

- Vi tror att det sedan blir lättare för ännu fler att ägna sig åt mental avslappning och utnyttja rummen, säger Lotta Strid.

Hon använder själv båda rummen och tänker att hon inte ska tänka där.

- Men det händer att jag löser problem, säger hon.

Arne Sjöö ingår också i friskvårdsgruppen. Han arbetar med logistik och godsmottagning och använder rummen regelbundet ett par gånger i veckan.

- När det är som mest att göra behöver man det bäst. Men då kan det vara svårt att ta sig tid. Ledningen uppmanar oss, så jag känner aldrig att jag smiter när jag går dit. Det är nog mera min egen inställning. Man kan ju inte gå ifrån när man har mycket att göra.

Men ibland gör han det ändå, även när det är som värst.

- När jag blir stressad märker jag att jag fastnar. Jag kan inte tänka. I rummet låter jag allt bara rinna av. Det är skönt.

Fresh gick alltså inte i konkurs. Och Mats Birgersson flyttade inte heller produktionen till något låglöneland.

- Skulle jag gjort om allt i dag, skulle jag gjort tvärtom och börjat med Albarummen. Då hade perso­nalen fått energi att orka med för­ändringsprocessen, säger han.Källa
Tidning: Arbetsliv, nr 1 2007
Tema: Stress på jobbet
Text: Eva F Dahlgren
Artikel nr: 2704