Tätring Ø95/98 RS

2006-12-08

Vi lanserar inom kort en ny produkt/komponent som kommer att förbättra koncepten F90 F99 och F100 med Ø98/102 genomföringen.

Den nya produkten är en tätring som monteras på ventilstosen i stället för gummiringen. Tätringen är även försedd med regnskydd i form av en liten vägg lik den som sitter i våra regnskyddsstosar.

Fördelarna:

• Tätare montage.

• Bättre utnyttjande av teleskopverkan, tätringen sitter fast på stosen och ger 50 mm med god marginal och är därmed helt kompatibel med Ø98/102 systemet. Det korta röret bygger 50 mm.

• Ventilen är demonterbar utan att rören följer med ventilstosen. Gummiringen låser röret hårdare.

• Säkrare produkt för slutanvändaren, regnskyddsfunktion som standard. Vi höjer därmed standarden på våra väggventiler i Ø98/102 systemet.

Vi planerar att föra in tätringen som standard i sortimentet januari 2007.

Produktansvarig: Tomas Söreke