Sydbygg mässan

2005-04-12

Team Industri & Projekt tillsammans med Team Softflo deltog på SydBygg i Malmö.

SydBygg är en fackmässa för byggbranschen i Öresundsregionen. Här samlas branschens viktigaste aktörer. Ny teknik och nya produkter lanseras. Nya möjligheter skapas i mötet mellan utställare och besökare.

Visade
Produkter för bostadsventilation, offentlig miljö och skolor

Nyheter
Softflo-tekniken

Representerade företag & varumärken
Fresh och Softflo