Produkt och utveckling

Tomas Söreke
Utveckling & projekt


tomas.soreke@fresh.se
Tel: +46 470 70 77 22

 

Stefan Johnsson
Product manager


stefan.johnsson@volutiongroup.se
Tel: +46 470 70 77 30