Intellivent® Celsius™ värmeflyttare

2011-02-16

Intellivent® Celsius™ är en helt ny typ av värmeflyttare som sätter en ny standard för denna typ av produkt. Utgångspunkten har varit att få fram en betydligt högre nivå på användarvänlighet, samtidigt som ny teknik introducerats. En ny generation helt enkelt.

Vi har under ett antal år samlat på oss erfarenhet från kunder och deras behov, vilket mynnat ut i stort antal nydanande funktioner som gör det enklare för dig som användare att låta fläkten göra rätt jobb, som du vill ha det.

Viktiga synpunkter att ta hänsyn till för kunder har bl.a. varit: Design, användarvänlighet, livslängd, ljudnivå, rensbarhet, inbyggd termostat och låg energiförbrukning.