Fresh Intellivent har nominerats till Design S

2010-04-21

Utmärkelsen Design S är Sveriges största designutmärkelse. Design S premierar kreativa och innovativa problemlösningar inom alla tänkbara områden av produkter, tjänster och miljöer oavsett designdisciplin. Utmärkelsen delas ut vartannat år sedan 2006 och vänder sig till professionella designer och producenter. Utmärkelsen drivs av Föreningen Svensk Form vilken 1983 till 2002 delade ut ”Utmärkt Svensk Form”.

Läs mer här: www.swedishdesignaward.se/page/246/271