Ny utmärkelse

2004-11-18

Återigen har Fresh AB blivit uppmärksammad för sin organisation och personalfilosofi. Denna gång är det ”Kompetensgruppen i Sverige AB” som har nominerat Fresh till  ”Årets Kompetensföretag”.

Bland de företag som ansökt, är de flesta betydligt större än Fresh. Ändå kom Fresh med bland de 5 nominerade företagen. Det har i flera olika sammanhang visat sig att den personalfilosofi som Fresh bedriver är framgångsrik. I detta fall handlade det om den kompetensutveckling som alla anställda deltar i och som är så viktig för företagets utveckling.

Motiveringen från KompetensGruppen i Sverige AB:

”Fresh Ventilation lägger stor vikt på medarbetarnas engagemang. Medarbetarna initierar ofta förändringar och utveckling vilket ligger i linje med företagets affärsidé. Åtskilliga mätningar genomförs för att undersöka personalens trivsel och syn på arbetet”.