Badrum & våtutrymmen
Sovrum & vardagsrum
Ventilation mellan rum
Flytta värme
Gå direkt till

Närmaste återförsäljare

Hitta närmaste återförsäljare

Behöver du hjälp?

Kundtjänst
Frågor & svar

01 - Hus med förrådsvind

Artikelnr:
ILTO H410 V med värmeåtervinning är ett effektivt och ekonomiskt ventilationsaggregat. ILTO avlägsnar skämd luft från kök, våtrum och toaletter samt filtrerar tilluften till vardags- och sovrum så att den är ren. Aggregatet sparar dessutom energi eftersom värmen i den luft som förs bort överförs till tilluften som tas in.

Den rena, värmda tilluften kan vid behov termostatstyrt värmas upp ytterligare till önskad temperatur. Till skillnad från vanliga aggregat kan ILTO H410, som har såväl effektiv värme- som ljudisolering, också monteras i kalla vindsutrymmen, vilket underlättar placeringen av aggregatet och kanalerna. En elektronisk fjärrkontroll monteras i ett bostadsrum.

I aggregatet ingår som standard en fotocellbaserad frostsensor som startar avfrostningen av värmeväxlaren vid faktiskt behov, dvs. först när det finns is i värmeväxlaren. På det här sättet uppnås en bättre årlig verkningsgrad, och tilluftsfläkten stannar inte i onödan. Det är enkelt att själv underhålla ILTO H410: fläktarna, filtren och värmeväxlaren kan tas loss utan verktyg när de behöver rengöras. Möjlighet att komma upp på vinden för att serva aggregatet måste dock finnas.
Snabbfakta Produktbeskrivning Specifikationer Bilder Ladda ner Frågor & svar