Historik

Gransholms bruk vilar på historisk mark med näringslivsanor från 1500-talet. Under 200 år, fram till 1977, tillverkades papper på Gransholms bruk. I början på 1800-talet invigdes en damm och vattenanläggning som gav kraft till bruket. Idag är fortfarande två turbiner i drift och försörjer Fresh med egen miljövänlig energi.

Viktiga milstolpar i historien:

1969 Gemla Plastindustri AB grundas av familjen Gösta Nilssson


1975 Första ventilationsprodukterna utvecklas

1978 Verksamheten flyttas till Gransholms bruk

1988 Gemla Plastindustri AB byter namn till Fresh AB

1990 Fresh köps av familjen Göran Atmer

1995 Fresh blir ISO 9001 certifierat

1999 Fresh blir ISO 14001 certifierat

2000 Fresh ändrar sin grafiska profil

2001 Kvalitetssystemet Sambandet, Alecta. (Sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och lönsamhet)

2003 Valdes till ”Sveriges bästa arbetsplats” (Veckans Affärer & Oxford Research)

2006 Fresh AB etablerar ett kontor i Beijing, China

2006 Peter Iburg, Patrik Dahlberg och Mats Birgersson blir delägare i Fresh AB.

2012 Volution Holdings Ltd förvärvar Fresh AB.