Fresh Walken

2006-11-22

Under hösten 2006 anordnade vi i friskvårdsgruppen på Fresh AB en 4 veckor lång stegräknaraktivitet. Vi valde att kalla den för ”Fresh Walken”

Syfte: Att få människor att bli mer fysiskt aktiva i vardagen.

Mål: Att bidra till att skapa gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen.

För att visualisera vår aktivitet skulle vi försöka ta oss från norra till södra Afrika (ca 800mil)
under en fyra veckors period.

Vi har haft en mycket god uppslutning kring denna aktivitet. Cirka 65% av personalen som fick en stegräknare har varit delaktiga, vilket är mycket glädjande för oss i friskvårdsgruppen.¶