Fresh Flimmer®filter

2007-02-08

Fresh Flimmer®filter är ett högeffektivt filter
med lång livslängd. Klass F7.

Beskrivning
Flimmerfiltret är en svensk, världspatenterad filterkonstruktion och är ett högeffektivt filter med lång livslängd.

Filtret har flera unika egenskaper:

• Avskiljning på djupet längs med fibrerna.

• Lågt och konstant tryckfall under hela driftstiden.

• Lång driftstid, 1-2 år mellan filterbyten.

• Hög avskiljningsgrad på alla typer av partiklar och partikelstorlekar.

• Filtret är i sin helhet miljöanpassat, dvs brännbart.

Produktbenämning: Flimmerfilter
Produktgrupp: Filter
Artikel nr: 423778

Produktansvarig: Tomas Söreke