Fresh AB

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen.

Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet.


Skandinavien är den starka marknaden men företaget eller dess dotterbolag är även verksamma på exportmarknader utanför Skandinavien såsom Tyskland, Storbritannien, Holland och Japan.


Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt.

Antal medarbetare är 70 personer och omsättningen är 213 Mkr SEK.


Ägare


Volution Group plc
 

Volution Group plc is a leading supplier of ventilation products with primary markets in the UK, the Nordics and Central Europe. 
We aim for our products to enhance customers' experience of ventilation by reducing energy consumption, improving air quality and design and making them easier to use.

 

For more information, please visit www.volutiongroupplc.com