Fresh AB

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen.

Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet.


Skandinavien är den starka marknaden men företaget eller dess dotterbolag är även verksamma på exportmarknader utanför Skandinavien såsom Tyskland, Storbritannien, Holland och Japan.


Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt.

Antal medarbetare är 70 personer och omsättningen är 213 Mkr SEK.


Ägare


Volution Group plc
 

Volution Group är en ledande leverantör av ventilationsprodukter med Norden, Storbritannien, Centraleuropa och Australasia som primära marknader. Gruppen erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter utvecklade för att möta kunders och slutanvändares behov.

Volution Group drivs genom två divisioner; Ventilation Group och Torin-Sifan.
Ventilation Group levererar i första hand ventilationsprodukter för bostäder och kommersiella byggnader i Norden, Storbritannien, Centraleuropa och Australasia.
Torin-Sifan levererar motorer, motoriserade fläkthjul och fläktar inom värme och ventilation för bostäder och kommersiella byggnader över hela världen. 
 
För mer information besök www.volutiongroupplc.com