Närmaste återförsäljare

Hitta närmaste återförsäljare

Behöver du hjälp?

Kundservice
Frågor & svar

Butikskoncept

En kunnig kund köper både mer och bättre varor. Alltså har vi ett gemensamt mål

– att lära kunden att köpa rätt saker!
 
Vi har skapat ett nytt butikskoncept som kombinerar både rätt kunskap,
rätt vägledning och rätt varor för att våra kunder ska få friskare hus och
en fräschare 
inomhusmiljö.  
 
Vårt butikskoncept bygger på samma 
enkla principer som gäller för ventilation 

av ett rum eller ett helt hus. Luften ska 
in i huset, transporteras runt och sedan
hjälpas ut. Precis som våra kunder – de 
ska känna sig välkomna in, ledas runt
bland kunskap och varor samt hjälpas 
till rätt val!
 
Vårt koncept är testat och utvärderat 
av fokusgrupper med kunder av olika 

ålder och kön. 
Konceptet är utbyggbart och kan 
utökas med flera sektioner.
Vi hjälper kunden till rätt val och 
dig med ökad försäljning. 

Klicka på bilden och
ladda ner broschyren!

Klicka på bilden och
ladda ner broschyren!