Badrumsfläkt X100

2007-08-22

• Tilltalande design
• Tre utföranden
• Godkända för montage i våta utrymmen
• Kan placeras i både vägg och tak

Fresh X100
Insticksfläkt med Ø100 mm insticksdel. Grundmodell utan styrning.

Fresh X100 T
Insticksfläkt med Ø100 mm insticksdel, försedd med eftergångstimer inställbar 2-30 minuter. Inställning görs på potentiometer under centrumlocket. Medurs ger längre eftergångstid. Start av timern sker med styrfas, t ex tändtråd från lampa. Fläkten startar när den får styrfas och går så länge denna är till. När styrfasen bryts går fläkten inställd eftergångstid.

Fresh X100 HT
Insticksfläkt lik föregående modell Fresh X100 T fast med både eftergångstimer och fuktstyrning. Timerfunktionen är identisk med Fresh X100 T. Fuktstyrningen är justerbar mellan 50-90% RH, justering på potentiometer under centrumlocket. Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde och stannar när nivån sjunkit under detta värde.

Till Produktsidor: Fläktar
Produktansvarig: Per-Ola Hård