2002 - Kvalitetsmagasinet nr2

Fresh plattade ut organisationen.