Ventilation och allergier

Eftersom vi tillbringar största delen av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation som ger god luftkvalitet. En bra luftomsättning och behaglig temperatur inomhus minskar hälsoproblem som trötthet och huvudvärk.

 

För allergiska och överkänsliga personer är ventilationen av stor betydelse, då den reducerar halten av irriterande och allergiframkallandeämnen, allergener, i luften. Det finns många sorters allergen som kvalster, pollen, damm samt också allergi mot pålsdjur. En god ventilation kan inte förhindra allergi men kan se till att så lite partiklar som möjligt når in i huset. God ventilation kan även se till att risken för mögel minimeras. Mögel kan framkalla allergi hos små barn.

 

Flera undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan hur bostäderna är ventilerade och hur barnen mår. En bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi men barn som bor i hus med bra ventilation har påtagligt bättre förutsättningar att förbli friska.

Dr Luft rekommenderar 

God luftväxling är av största vikt om du är allergiker eller vill undvika att få problem med allergi. Dessutom finns det olika filter att använda vid tilluftsventilen. Läs mer om dessa produkter.

Mer om ventilation

Pollenfilter Fresh 80
Filter med högre avskiljngsgrad än standardfiltret.
 
Välj
 
Pollenfilter Fresh 90
Filter med högre avskiljningsgrad än standardfiltret.
 
Välj
 
Flimmerfilter
Det finns olika filteralternativ till just din Fresh friskluftsventil. Extra effektivt är vårt flimmerfilter som passar i modell TL100DE, TL...
 
Välj
 
Pollenfilter TL-D
Filter som effektivt tar pollen. Används där allergiker eller andra känsliga personer vistas.
 
Välj