Affärskoncept

Affärsidén
Fresh ska till återförsäljare och objektskunder i Europa, Nordamerika och Norra Asien erbjuda marknadens bästa koncept för att sälja, projektera och installera produkter som förbättrar inomhusmiljön.

Varumärkeslöftet
Fresh är föregångare inom området inomhusmiljö. Vi är innovativa och arbetar ständigt med att utveckla nya produkter och lösningar för att skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Vi adderar kontinuerligt nya värden till våra kunder.

Företagsvision
Genom ett aktivt och synligt engagemang från medarbetarna ska Fresh AB utvecklas och växa så att det också i framtiden förblir ett ledande kvalitetsföretag inom området inomhusmiljö. Då kan Fresh AB ge medarbetarna ett tryggt och meningsfullt arbete och ägarna en avkastning som gör det möjligt att investera ännu mer i företaget för framtiden.

Varumärkesvision
Fresh ska erbjuda produkter och lösningar för att skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Det kommer att bidra till en förbättrad hälsa och ett välbefinnande hos de många människorna.